De Heest

De Heest is het gebied dat ten noorden van het Ballooërveld ligt en wordt ingeklemd door twee diepjes uit het Drentsche Aa stelsel: het Taarlosche Diep en het Gasterense Diep. Een eeuw geleden werd het gebied geschikt gemaakt voor de landbouw en veranderde het behoorlijk. In 1995 is Staatsbosbeheer begonnen de Heest in de oorspronkelijke toestand terug te brengen. Er groeien nu inmiddels weer zeldzame planten en het water krijgt weer alle kansen.